Better Software Design

2. O Aggregates By Example, analiza procesu rezerwacji z Kubą Pilimonem

Episode Summary

Kontynuujemy rozmowy o agregatach, jednak tym razem na warsztat bierzemy konkretny przykład z życia. Razem z Kubą przeprowadzamy analizę różnych konceptów agregatów w procesie rezerwacji biletu na seans w kinie.

Episode Notes

Materiały: