Better Software Design

14. Domain Driven Design Essentials: Value Object

Episode Summary

Domain Driven Design oferuje wiele wzorców taktycznych oraz strategicznych, pozwalających na kompleksowe podejście do analizy i implementacji domeny biznesowej. Jednym z wzorców taktycznego DDD jest Value Object i to właśnie on będzie bohaterem pierwszego odcinka mini-serii Domain Driven Design Essentials. Każdy odcinek będzie poświęcony tu pojedynczemu zagadnieniu i wzorzec po wzorcu, będę budować katalog wszystkich istotnych tematów, o których warto po prostu coś wiedzieć. A w temacie wzorca Value Object porozmawiamy o: - powodach, dla których pewne obiekty nie potrzebują tożsamości i identyfikatorów - niezmienności obiektów i zaletach takiego podejścia - sposobach sprawdzania, czy mamy do czynienia właśnie z Value Objectem Zapraszam na odcinek!

Episode Notes

Materiały dodatkowe: