Better Software Design

34. O autonomii zmiany w architekturze mikroserwisowej z Łukaszem Szydło

Episode Summary

W architekturze mikroserwisowej często wykorzystuje się zdarzenia do wprowadzania asynchroniczności i zmniejszania couplingu pomiędzy poszczególnymi częściami systemu. Ale opieranie komunikacji w każdym możliwym przypadku o koncept eventu często doprowadza do powstania zupełnie nowych problemów, związanych np. z koniecznością wprowadzania jednoczesnych zmian w wielu różnych częściach systemu. Łukasz Szydło, gość dzisiejszego odcinka wprowadzi nas w temat autonomii zmian w takiej architekturze i wykorzystania różnych narzędzi do jej projektowania. W dzisiejszym odcinku będzie można posłuchać m.in. o: - autonomii wprowadzania zmian w architekturze mikroserwisowej, - couplingu i decydowaniu, kiedy chcemy się go pozbywać z kodu systemu, - Context Mappingu, - wykorzystania map kontekstów do ustalania zależności pomiędzy zespołami, - zmianach zdarzeń na komendy.

Episode Notes

Materiały dodatkowe