Better Software Design

35. O Wardley Mappingu z Radkiem Maziarką

Episode Summary

Kierowanie strategicznym rozwojem projektu może przysparzać wielu wyzwań. Dzisiejszy gość, Radek Maziarka, przedstawia narzędzie Wardley Mappingu, które może być ciekawym wsparciem przy strategicznym wyznaczaniu kierunku rozwoju organizacji i produktu. W tym odcinku Radek przedstawia m.in. - czym są mapy Wardley'a, - komu mogą okazać się przydatne w rozwoju produktu, - jak Wardley Mapping może łączyć się ze strategicznym Domain-Driven Design, - w jaki sposób można wykorzystać je do planowania prac rozwojowych (i nie tylko).

Episode Notes

Dodatkowe materiały