Better Software Design

6. O persystencji agregatów z Kubą Pilimonem

Episode Summary

W jaki sposób możemy utrwalać agregaty w bazie danych, jakie są możliwe podejścia i czym powinniśmy się kierować podejmując tę kluczową dla projektu decyzję? W kolejnej rozmowie z Kubą Pilimonem analizujemy te właśnie problemy.

Episode Notes

Materiały do odcinka: