Better Software Design

69. O wydajności systemu, optymalizacjach i trade-offach z Tomaszem Lelkiem

Episode Summary

Czy nieczytelny, trudno nierozszerzalny i na dodatek zduplikowany kod może być dobry? Tak, jeśli w projekcie istotne są zupełnie inne drivery, np. w postaci oczekiwanej dużej wydajności systemu. Wówczas poświęcenie pewnych cech kodu na cześć innych wydaje się mieć dużo sensu.

Episode Notes

Czy nieczytelny, trudno nierozszerzalny i na dodatek zduplikowany kod może być dobry? Co więcej, nawet pożądany? Tak, jeśli w projekcie istotne są zupełnie inne drivery, np. w postaci oczekiwanej dużej wydajności systemu. Wówczas poświęcenie pewnych cech kodu na cześć innych wydaje się mieć dużo sensu.

Dziś zapraszam na rozmowę z Tomaszem Lelkiem, współautorem wydanej w ubiegłym roku w wydawnictwiem Manning książki "Software Mistakes and Tradeoffs: How to make good programming decisions". A rozmawiać będziemy właśnie o świadomym podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w kontekście wydajności i optymalizacji systemu. Nie od dziś przecież wiadomo, że zbyt wczesna optymalizacja jest źródłem całego zła. Niestety wykonana zbyt późno też źródłem wszystkich kosztów...

Dzięki uprzejmości wydawnictwa Manning mam 2 kody uprawniające do darmowego pobrania książki Tomka "Software Mistakes and Tradeoffs: How to make good programming decisions" w formie ebooka. Zapraszam więc do podzielenia się historiami o optymalizacjach waszych systemów. Kody te trafią do dwóch osób, których zgłoszenia zostały wybrane przeze mnie jako najciekawsze i najbardziej pouczające dla Ciebie i/lub zespołu.

Termin przesyłania zgłoszeń mija z końcem 30 września 2023 roku, nadsyłać je można z użyciem formularza dostępnego na stronie https://forms.gle/o2rVAQHmwZuyP7y66