Better Software Design

50. O implementacji logiki biznesowej z Decider Pattern z Oskarem Dudyczem

Episode Summary

"Asking a question should not change the answer" - w myśl tej idei Bertranda Meyera warto separować zapytania o zmianę stanu systemu od akcji ten stan zmieniających. A gdyby tę ideę zastosować przy implementacji np. agregatów i zacząć mocniej separować logikę biznesową od modyfikacji stanu? Z moim dzisiejszym gościem, Oskarem Dudyczem, przyglądamy się zaproponowanej przez Jérémiego Chassaing koncepcji tego rozdziału z użyciem wzorca Decider. W tym odcinku rozmawiamy z Oskarem m.in. o: - funkcyjnej genezie i idei Decider Pattern, - rozdzielaniu decyzji o zmianie stanu od jego faktycznej zmiany, - kompozycji logiki, - aspektach implementacyjnych, - potencjalnych problemach i korzyściach związanych ze stosowaniem Decider Pattern.

Episode Notes

Materiały dodatkowe: